Фамилии на букву «М» (Перепись 1528 года)

 1. Мiкавiч Гестаўт, Кейстовт Микович, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.; с. 31
 2. Мiкалаевiч Мiцька, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. с. 31
 3. Мiхайлоўская Л. Ю., с. 403
 4. Мiхна. Михно, хар. наўгародскi, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.; с. 39
 5. Магдалена, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
 6. Магдана, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
 7. Магмет, кн., т. 115 адв.
 8. Магмет, т. Абрагiмава сцягу, яго бацька — Ворозгоча Степанович 118
 9. Магметевич Араз, т. Алiшкава хар. 122 адв.
 10. Магметович Санчин, т. Абрагiмава сцягу 117
 11. Магметович Тян Рибердей, т. Абрагiмава сцягу 117
 12. Магреш, т. Алiшкава хар. 122
 13. Мажейкайтис Томко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 14. Мазалович Андрей, б. Мсцiслаўскага пав. 229
 15. Мазанко Андрис Матеевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
 16. Мазолов Иван, б. Рагачоўскай вол. 214 адв.
 17. Мазур Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 18. Мазур Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
 19. Мазурко Павел, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 20. Мазурович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
 21. Маиковая. удава, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
 22. Маикович Лукаш, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
 23. Майко, кн., т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 119 адв.
 24. Майкович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. яго брат — Марко 166 адв.
 25. Майсакович Ждан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40
 26. Макарич Андрух, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
 27. Макарич Яско, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
 28. Макарович Михайло, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
 29. Маковка Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136 адв.
 30. Маковский Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 31. Максакович Григор, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 32. Максвита Дорота, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вi ленскага в-д. 43 адв.
 33. Максимович Суриян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцка гав-д. 104 адв.
 34. Максимович Федор, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
 35. Малгарета, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
 36. Малгарета, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 37. Малгорета, удава, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93
 38. Малгорета, удава, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 39. Малеевич Карпь, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
 40. Малеевич Моступа, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
 41. Малеревич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
 42. Малеревичи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142
 43. Малец, б. Браслаўскага пав. Вiленскага в-д., смалянiн 74 адв.
 44. Малигбашич, Маликбашич Мартуза, Мортуза, кн., т. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д., ставiў коней з м-ка Раготная Белiцкага пав. Вiленскага в-д. 18, 123
 45. Малиновский Кальницкий Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199
 46. Малиновский Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
 47. Малиновский Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
 48. Малкович Вокула, б. Мсцiслаўскага пав. 226 адв.
 49. Малтвидович Андрей, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259 адв.
 50. Малтековичи, т. 115 адв.
 51. Малхер, 11 адв.
 52. Малый Андрей Станькович, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 197 адв. 266
 53. Малый Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137 адв.
 54. Малыш, т. Клецкага пав. 213
 55. Малышевич Семашко, б. Мсцiслаўскага пав. 226 адв.
 56. Малышка, атаман, т. Алiшкава хар. 122
 57. Малько, з. Падляшскага в-д. 109
 58. Малюшевич Нарбут, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
 59. Малюшевич Петко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
 60. Мамич Юшко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
 61. Мамчич Федор, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
 62. Мамыш, т. Алiшкава хар. 122 адв.
 63. Мангутович Лецко, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 64. Мандрниц Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178
 65. Маневич Грин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
 66. Маневич Степан, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
 67. Манкайтис Мацко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
 68. Мантейкович Олехно, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
 69. Манцыр Шах, т. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 123
 70. Манюкович Федко, сакольнiк Наўгародскага пав. 41
 71. Марайнович Мартиш, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
 72. Марина Козловна, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
 73. Марина Станевна, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 74. Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Андрей Майкович 166 адв.
 75. Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Вит Томкович 151
 76. Марко, смальнянiн х-р вызнач. Смолнянин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвiшча цi iмямянушкi, б. Вiцебскай з-лi 225 адв. (Марко Смолнянин)
 77. Марковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 78. Марковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197
 79. Маркович Андрей, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
 80. Маркович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
 81. Маркович Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
 82. Маркович Богдан, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв. 267
 83. Маркович Довмонт, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 84. Маркович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
 85. Маркович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
 86. Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 87. Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
 88. Маркович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
 89. Маркович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Троян 151 адв.
 90. Маркович Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
 91. Маркович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 92. Маркович Юрис, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270 адв.
 93. Маркович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138 адв.
 94. Маркович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
 95. Маркович Янко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
 96. Марковский Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149 адв.
 97. Марковский Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
 98. Марковский Лазар, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196 адв.
 99. Мартин, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
 100. Мартин, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 101. Мартин, б. Грушоўскай цi Чаравачыцкай валасцей, якi «был» за князямi Сангушкавiчамi 216 адв.
 102. Мартин, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
 103. Мартин, б. Пiнскага пав. 211 адв.
 104. Мартин, б. Пiнскага пав., выязджаў з с. Плотнiца 210
 105. Мартин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
 106. Мартин, з с. Сваротва, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 107. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька — Станислав Шепетчич 145
 108. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Марко Витович 150 адв.
 109. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Матей Гривич 160 адв.
 110. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — ЯкубГайк 173
 111. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Ян Матеевич 194 адв.
 112. Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго цёшча — Бородиная Миколаевая 135 адв.
 113. Мартин, т. 115 адв.
 114. Мартиновая Дорота, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
 115. Мартиновая, б. Троцкага пав. Троцкага в-д., нявестка Якуба Бертошевича 113
 116. Мартиновая, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257
 117. Мартиновая, удава, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264
 118. Мартиновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148
 119. Мартиновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
 120. Мартинович Абрам, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32 адв.
 121. Мартинович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
 122. Мартинович Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Якуб 178
 123. Мартинович Александр, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
 124. Мартинович Александро, кн., кн. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
 125. Мартинович Андрей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
 126. Мартинович Андрей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 127. Мартинович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156 адв.
 128. Мартинович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186
 129. Мартинович Андрис, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
 130. Мартинович Балтромей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
 131. Мартинович Бартош, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
 132. Мартинович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
 133. Мартинович Болтроiчей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
 134. Мартинович Болтромей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
 135. Мартинович Болтромей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 136. Мартинович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д, 160
 137. Мартинович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
 138. Мартинович Войтко, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
 139. Мартинович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
 140. Мартинович Габрияло, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 141. Мартинович Гедко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
 142. Мартинович Гришко, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33 адв.
 143. Мартинович Гришко, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 144. Мартинович Грыгорей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго «братея» — Якуб i Лаврен 28
 145. Мартинович Дьяк, х-р вызнач. Дьяк не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. пасады, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111; с. 41 (Мартинович)
 146. Мартинович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174 адв.
 147. Мартинович Лаврин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
 148. Мартинович Лаврин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
 149. Мартинович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
 150. Мартинович Лукаш, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 151. Мартинович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
 152. Мартинович Матей, б. Белiцкага пав. Вiленскага в-д. 17 адв.
 153. Мартинович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
 154. Мартинович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174 адв.
 155. Мартинович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144 адв.
 156. Мартинович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
 157. Мартинович Миколай, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 158. Мартинович Миколай, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
 159. Мартинович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
 160. Мартинович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
 161. Мартинович Миколай, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 162. Мартинович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
 163. Мартинович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ИО адв.
 164. Мартинович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 165. Мартинович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 166. Мартинович Михайло, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 103
 167. Мартинович Михайло, кн., кн. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв. 270
 168. Мартинович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
 169. Мартинович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
 170. Мартинович Олешко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
 171. Мартинович Олияш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 172. Мартинович Павел, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 173. Мартинович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194 адв.
 174. Мартинович Пац, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 175. Мартинович Пашко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48 адв.
 176. Мартинович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 177. Мартинович Петр, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д., яго мацi — Альжбета 71
 178. Мартинович Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 179. Мартинович Петр, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
 180. Мартинович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136 адв.
 181. Мартинович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174
 182. Мартинович Римко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 183. Мартинович Саламон, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д.;192 адв.
 184. Мартинович Седкестр, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
 185. Мартинович Славута, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
 186. Мартинович Станислав, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
 187. Мартинович Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 188. Мартинович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
 189. Мартинович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 129
 190. Мартинович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 183 адв.
 191. Мартинович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 190
 192. Мартинович Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
 193. Мартинович Стас, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
 194. Мартинович Стец, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 195. Мартинович Францишко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 196. Мартинович Хрщон, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
 197. Мартинович Шимко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
 198. Мартинович Щасный, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
 199. Мартинович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174 адв.
 200. Мартинович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
 201. Мартинович Юрей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
 202. Мартинович Юрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
 203. Мартинович Юрый, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
 204. Мартинович Юрьи, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 205. Мартинович Юрьи, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
 206. Мартинович Юхно, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
 207. Мартинович Юхно, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 208. Мартинович Якуб, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 209. Мартинович Якуб, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269 адв.
 210. Мартинович Якуб, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
 211. Мартинович Якуб, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48 адв.
 212. Мартинович Якуб, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
 213. Мартинович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 175 адв.
 214. Мартинович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186
 215. Мартинович Ян, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 216. Мартинович Ян, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
 217. Мартинович Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiлеыскага в-д. 46 адв.
 218. Мартинович Ян, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 219. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 220. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
 221. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153
 222. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154 адв.
 223. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
 224. Мартинович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго сын — Щепан 144
 225. Мартинович Ян, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
 226. Мартинович Януш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
 227. Мартинович Яроцкий, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
 228. Мартинович, дзяк х-р вызнач. не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. iмя, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111; с. 41 (Дьяк Мартинович)
 229. Мартиновича Матеевая, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
 230. Мартиновича, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 231. Мартиновна, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
 232. Мартишевич Богдан, кн., выстаўляў каня з Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 233. Мартишевич Богуш, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 234. Мартишовая Ягнешка, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
 235. Мартович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Матей 142 адв.
 236. Мархач Валериан, с. 11
 237. Марцыян, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д, 99 адв.
 238. Марья Громовна, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 239. Масальский Алексей, кн., кн. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
 240. Масальский Богуш, кн., кн. Ваўкавыйскага i Мерацкага паветаў Троцкага в-д. 95, 102
 241. Масальский Василей, кн., кн. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
 242. Масальский Иван Тимофеевич, кн. 14 адв.
 243. Масальский Корецкий Иван, кн., кн. Валынскай з-лi 201
 244. Масальский, кн. 17 адв.
 245. Масевич Вит, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
 246. Масевич Хилимои, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
 247. Маскович Мурза, б. Мсцiслаўскага пав. 227
 248. Матевич Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
 249. Матевича Андреевая, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
 250. Матеевая Бията, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
 251. Матеевая Ганна, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 252. Матеевая Дорота, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 253. Матеевая Святохна, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 254. Матеевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 255. Матеевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
 256. Матеевич Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
 257. Матеевич Андрушко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 105
 258. Матеевич Антон, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
 259. Матеевич Бак, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
 260. Матеевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 261. Матеевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
 262. Матеевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189
 263. Матеевич Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
 264. Матеевич Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
 265. Матеевич Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. Иб адв.
 266. Матеевич Бзоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 267. Матеевич Брониш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
 268. Матеевич Брониш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
 269. Матеевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 270. Матеевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
 271. Матеевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 272. Матеевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 273. Матеевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
 274. Матеевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184 адв.
 275. Матеевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
 276. Матеевич Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150 адв.
 277. Матеевич Доброгост, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
 278. Матеевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147
 279. Матеевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
 280. Матеевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
 281. Матеевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 272
 282. Матеевич Казимир, з. Бельскай з-лi Ладляшскага в-д. 130
 283. Матеевич Лаврин, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
 284. Матеевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
 285. Матеевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
 286. Матеевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 287. Матеевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. IЗО адв.
 288. Матеевич Лазар, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 289. Матеевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
 290. Матеевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
 291. Матеевич Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
 292. Матеевич Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
 293. Матеевич Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
 294. Матеевич Марек, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
 295. Матеевич Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195
 296. Матеевич Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. Ш адв.
 297. Матеевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 298. Матеевич Мартиновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 160
 299. Матеевич Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
 300. Матеевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
 301. Матеевич Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
 302. Матеевич Миколай, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 303. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143 адв.
 304. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
 305. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
 306. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184 адв.
 307. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
 308. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 200
 309. Матеевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. IЗО адв.
 310. Матеевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
 311. Матеевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
 312. Матеевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
 313. Матеевич Немера, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 314. Матеевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 315. Матеевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144 адв.
 316. Матеевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 317. Матеевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153 адв.
 318. Матеевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
 319. Матеевич Пет[р], б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 285 адв.; с. 171
 320. Матеевич Петр, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
 321. Матеевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
 322. Матеевич Петраш, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 323. Матеевич Прибок, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166 адв.
 324. Матеевич Рафал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167
 325. Матеевич Римкел, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
 326. Матеевич Серафии, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
 327. Матеевич Станек, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143 адв.
 328. Матеевич Станислав, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
 329. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
 330. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
 331. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 332. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
 333. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160 адв.
 334. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
 335. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167
 336. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185 адв.
 337. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 338. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189
 339. Матеевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 273
 340. Матеевич Станько, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 341. Матеевич Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
 342. Матеевич Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 343. Матеевич Хрщон, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 344. Матеевич Шиман, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
 345. Матеевич Щасный, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
 346. Матеевич Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164 адв.
 347. Матеевич Юрый, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 60 адв.
 348. Матеевич Юрьи, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
 349. Матеевич Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150 адв.
 350. Матеевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
 351. Матеевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
 352. Матеевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 353. Матеевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
 354. Матеевич Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 355. Матеевич Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
 356. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 357. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
 358. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 359. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
 360. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
 361. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
 362. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 363. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
 364. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195
 365. Матеевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Мартин 194 адв.
 366. Матей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
 367. Матей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 368. Матей, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
 369. Матей, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 370. Матей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго дзядзька — Петр Володкевич 27
 371. Матей, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
 372. Матей, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
 373. Матей, б. х-р вызнач. Боярын не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95; с. 41 (Боярын Матей)
 374. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька — Якуб Старый 188 адв.
 375. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Бартош Мартович 142 адв.
 376. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Щепан Романович 142 адв.
 377. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Януш Гузевич 143
 378. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Станислав Стромило 179
 379. Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго дзядзька — Станислав Шафранник 130
 380. Матей, кн., плябан сакалоўскi, выязджаў з Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
 381. Матей, хар. [ясвойнскi], б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
 382. Матерна Ян Пашкович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173
 383. Матесвич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 384. Матецкие, можа чытацца як Матецкий, з с. Мацёшычы б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв. (Матецкий)
 385. Матецкий, можа чытацца як Матецкие, з с. Мацёшычы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв. ( Матецкие )
 386. Матишевич Юрьи, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
 387. Матко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Станько Ебурок 174
 388. Маткович Пашко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144
 389. Маткович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147
 390. Маткович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
 391. Маткович Яновая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
 392. Матухник Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
 393. Матуш, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 394. Матушевич Юхно, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
 395. Матфеевич Васко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 396. Матфеевич Матыяс, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108 адв.
 397. Матфеевич Сенько, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 398. Матфиевая, удава, б. Пiнскага пав. 209 адв.
 399. Матысевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 178
 400. Матысевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178
 401. Матюкович Януш, б. Пiнскага пав. 209 адв.
 402. Матясович Янко, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
 403. Мац, б. Пiнскага пав. 210
 404. Мацевая, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 405. Мацевич Бернат, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232
 406. Мацевич Богдан, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
 407. Мацевич Богдан, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
 408. Мацевич Давыд, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 409. Мацевич Матей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238 адв.
 410. Мацевич Петр, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
 411. Мацевич Юрей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
 412. Мацевич Юрий, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 413. Мацевич Юрый, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 414. Мацевич Якуб, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
 415. Мацевич Якуб, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
 416. Мацевич Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
 417. Мацевич Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
 418. Мацевич Януш, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 419. Мацелевая, удава, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 420. Мацелевич Станис, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
 421. Мацкавiч Андрэй, дзяк канцылярыi ВКЛ; дв. с. 33, 38
 422. Мацкайтис Богдан, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 423. Мацкайтис Ян, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 424. Мацкевич Адам, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
 425. Мацкевич Андрей, 12 адв.
 426. Мацкевич Андрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 427. Мацкевич Андрей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
 428. Мацкевич Андрей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
 429. Мацкевич Богдан, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 50
 430. Мацкевич Венцлав, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
 431. Мацкевич Заец, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
 432. Мацкевич Каспар, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242 адв.
 433. Мацкевич Мартин, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
 434. Мацкевич Мицко, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
 435. Мацкевич Семен, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
 436. Мацкевич Шимко, п., цiвун вiленскi 12
 437. Мацкевич Юрьи, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
 438. Мацкевич Юрьи, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
 439. Мацкевич Якуб, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
 440. Мацкевич Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
 441. Мацко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi, яго брат — Бортко Романович 240
 442. Мацко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259 адв.
 443. Мацко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат — Бутко Довкшевич 29
 444. Мацко, псарэц, кухар наўгародскi 41 адв.
 445. Мацковая, удава слугi путнага Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв,
 446. Мацковая, удава, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
 447. Мацковая, удава, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 448. Мацковая, удава, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 449. Мацковая, удава, б. Кобрыпскай вол. 216
 450. Мацковая. удава, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 451. Мацкович IПымко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 452. Мацкович Амброжей, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 453. Мацкович Амброжей, б. Меднiикага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
 454. Мацкович Андрей, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245 адв.
 455. Мацкович Андрей, б. Вяленскай вол. Жаыойцкай з-лi 236
 456. Мацкович Бортко, б. Гядройцкага иав. Вiленскагз в-д. 71 адв.
 457. Мацкович Бортко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
 458. Мацкович ВоГiтко, б. Вялейскай вол. Жамойцкай з-лi 237 адв.
 459. Мацкович Габриал, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
 460. Мацкович Гринко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 461. Мацкович Гриц, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
 462. Мацкович Ерослав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
 463. Мацкович Лаврын, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72 адв.
 464. Мацкович Марко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
 465. Мацкович Мартин, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 466. Мацкович Мартин, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 467. Мацкович Мартин, б. Кернаускага пав. Вiленскага в-д. 55
 468. Мацкович Мартин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
 469. Мацкович Мартин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
 470. Мацкович Матеii, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 471. Мацкович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiлеискага в-д. 24
 472. Мацкович Миколай, б. Пянянскага нав. Вiленскага в-д. 68
 473. Мацкович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 199 адв.
 474. Мацкович Митко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34
 475. Мацкович Михайло, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
 476. Мацкович Михно, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
 477. Мацкович Мицко, б. Айрогальской вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
 478. Мацкович Мицко, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
 479. Мацкович Мицко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
 480. Мацкович Мицко, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286
 481. Мацкович Петко, б. Гядроiщкага пав. Вiленскага в-д. 72 адв.
 482. Мацкович Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 483. Мацкович Сенько, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34
 484. Мацкович Станислав, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
 485. Мацкович Станислав, хар. [бiрштанскi]. б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-а. 94
 486. Мацкович Станислап, б. Рудамiнскага иав. Вiленскага в-д. 45
 487. Мацкович Станько, б. Цельшаускай вол. Жамойцкай з-лi 268 адв.
 488. Мацкович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 489. Мацкович Сташко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
 490. Мацкович Сташко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 491. Мацкович Сташко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
 492. Мацкович Счасный, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 493. Мацкович Томко, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 494. Мацкович Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34
 495. Мацкович Хрщон, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
 496. Мацкович Юрга, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 497. Мацкович Юриii, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 498. Мацкович Юрий, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72
 499. Мацкович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 500. Мацкович Юрьи, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
 501. Мацкович Юрьи, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 502. Мацкович Юхно, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
 503. Мацкович Яков, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
 504. Мацкович Якуб, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
 505. Мацкович Якуб, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
 506. Мацкович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
 507. Мацкович Ян, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 508. Мацкович Ян, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
 509. Мацкович, т. 116
 510. Мацковнч Адам, б. Ейшышскага иав. Троцкага в-д. 89 адв.
 511. Мацковнч Балтромей, б. Астрынскага пап. Троцкага в-д. 98
 512. Мацковнч Богдан, б. Менскага пав. Вiлепскага в-д. 30 адв.
 513. Мацковнч Бутко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскагл в-д. 48
 514. Мацковпч Бартош, б. Ашменскага пав. Вiлепскага в-д. 25 адв.
 515. Мацовая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 516. Мацович Болтромей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
 517. Мацович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 60 адв.
 518. Мацович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
 519. Мацович Станислав, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
 520. Мацович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 521. Мацойтис Станис, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258 адв.
 522. Мацойтис Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
 523. Мацушич Сопотко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144
 524. Мачалович Иван, б. Кобрынскай вол. 216
 525. Мачалович Лазар, б. Кобрынскай вол. 216
 526. Мачалович Яцко, б. Кобрынскай вол. 216
 527. Мачохи Костя, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30
 528. Медведевич Венцко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241 адв.
 529. Медгинович Янко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
 530. Мединович Довят, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
 531. Межайтис Богдан, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 532. Межайтис Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 533. Межевич Добко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 534. Межевич Мартин, б. Вiцебскай з-лi 225 адв.
 535. Межевича Бартошовая, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 536. Межейкович Андрей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
 537. Межович Гаиль, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283
 538. Мейжактис Жвирблись, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274
 539. Мейштович Миколай, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 272 адв.
 540. Мейштович Петр, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 541. Мелех, садоўнiк Наўгародскага пав. 41 адв.
 542. Мелешкович Борис, мяшч. г. Полацк 222 адв.
 543. Мелешкович Мартин, п., б. Полацкай з-лi 10 адв., 218 адв.
 544. Мелкович Мицко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
 545. Мелкович Римко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
 546. Мельвойшевич Михайло, б. Жыжморскага пав. Троцкагав-д. 81 адв.
 547. Мелькович Болтромей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
 548. Мелькович Миколай, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 549. Менейтович Мартин, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
 550. Менкишович Азюк, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119 адв.
 551. Менкович Андрей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 552. Менкович Гринко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 553. Менкович Ян, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.; с. 11
 554. Менковича Федковая, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 555. Менский Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
 556. Менский Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
 557. Менский Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197 адв.
 558. Менштович Миколай, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269
 559. Менькович Александр, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 560. Менькович Олехно, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 561. Меньская Абраiчовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 198
 562. Меньский Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
 563. Меркутевич Юхно, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 564. Мерлиная, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
 565. Метишкович Юрей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
 566. Мигович Матей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
 567. Мижовая, удава, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269 адв.
 568. Мижович Як, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 267
 569. Мижтовтович Михайло, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 570. Мижуйкович Андрей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
 571. Мизгайло, б. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
 572. Мизгиревич Богдан, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
 573. Мизкович Каспер, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
 574. Микита, мяшч. г. Полацк 222 адв.
 575. Микита, яго бацька — Андрей Мынцеревич 11
 576. Микитиная, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 577. Микитиная, мяшч. г. Полацк 221 адв.
 578. Микитиная, панi, панi Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 579. Микитинич Матфей, кн. 14 адв.
 580. Миклаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Михал Петрович 130 адв.
 581. Миклаш, хар. [астрынскi], б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
 582. Миклашевич Петраш, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
 583. Миклашевич Стас, б. Астрынскага пав. Троцкагав-д. 98
 584. Миклашевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
 585. Миклашовая, войтавая саражская. з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142
 586. Миклин Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 587. Миклокович Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 588. Миклокович Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 589. Микнович Страездр, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258 адв.
 590. Микович Григор, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237 адв.
 591. Микович Довгял, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232
 592. Микович Кейстовтгя, Мiкавiч Гестаўт Микович Матей, б. Ковснскага пав. Троцкага в-д. 77
 593. Микович Матей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
 594. Микович Щепан, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
 595. Микович Ян, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
 596. Миколаевая Альжбета, панi, удава, ваяводзiная вiленская 15 адв.
 597. Миколаевая Альжбета, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
 598. Миколаевая Зофея, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
 599. Миколаевая Ядвига, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 600. Миколаевая, удава, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. ЮЗ адв.
 601. Миколаевая, удава, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259 адв.
 602. Миколаевая, удава, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 603. Миколаевая, удава, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
 604. Миколаевая, удава, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
 605. Миколаевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
 606. Миколаевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
 607. Миколаевая. удава, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага ь-д. 105
 608. Миколаевая. удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
 609. Миколаевич Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 162 адв.
 610. Миколаевич Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 199 адв.
 611. Миколаевич Аидрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 612. Миколаевич Аидрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 613. Миколаевич Александр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Миколай Куч 151
 614. Миколаевич Амброжей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
 615. Миколаевич Амброжей, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 139
 616. Миколаевич Андрей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
 617. Миколаевич Андрей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 618. Миколаевич Андрей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 619. Миколаевич Андрей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 620. Миколаевич Андрей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 621. Миколаевич Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
 622. Миколаевич Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
 623. Миколаевич Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170
 624. Миколаевич Балтромей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
 625. Миколаевич Балтромей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 626. Миколаевич Бартош, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 627. Миколаевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
 628. Миколаевич Бернат, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 629. Миколаевич Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 630. Миколаевич Бертош, б. Ковенскага гшв. Троцкага в-д. 75
 631. Миколаевич Бзоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
 632. Миколаевич Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37 адв.
 633. Миколаевич Болкус, б. Висакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
 634. Миколаевич Болтромей, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
 635. Миколаевич Болтромей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
 636. Миколаевич Бплтромей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 637. Миколаевич Брониш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184 адв.
 638. Миколаевич Венцлав, б. Майшагальскага пав. Вiленскага Б-Д. 59 адв.
 639. Миколаевич Виткус, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
 640. Миколаевич Войдо, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 171 адв.
 641. Миколаевич Войдо, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 642. Миколаевич Войслав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173
 643. Миколаевич Войтех, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61
 644. Миколаевич Войтех, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
 645. Миколаевич Войтех, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 646. Миколаевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
 647. Миколаевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170 адв.
 648. Миколаевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 171
 649. Миколаевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 650. Миколаевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
 651. Миколаевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161 адв.
 652. Миколаевич Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
 653. Миколаевич Григор, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
 654. Миколаевич Григор, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 655. Миколаевич Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
 656. Миколаевич Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв,
 657. Миколаевич Григорей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 102 адв.
 658. Миколаевич Григорей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 659. Миколаевич Грин, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
 660. Миколаевич Гриц, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
 661. Миколаевич Дашко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
 662. Миколаевич Довца, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 663. Миколаевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
 664. Миколаевич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
 665. Миколаевич Ильяш, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
 666. Миколаевич Каспар, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 667. Миколаевич Клим, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 668. Миколаевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
 669. Миколаевич Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 161 адв.
 670. Миколаевич Лазар, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
 671. Миколаевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 672. Миколаевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
 673. Миколаевич Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
 674. Миколаевич Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 675. Миколаевич Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
 676. Миколаевич Мартин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 677. Миколаевич Мартин, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 678. Миколаевич Мартин, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
 679. Миколаевич Мартин, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 251
 680. Миколаевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133
 681. Миколаевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 682. Миколаевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
 683. Миколаевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 171 адв.
 684. Миколаевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
 685. Миколаевич Мартиновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
 686. Миколаевич Матей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
 687. Миколаевич Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
 688. Миколаевич Матей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 689. Миколаевич Матей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
 690. Миколаевич Матей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 691. Миколаевич Матей, б. Пянянскага пав. Вiленскага вд. 68 адв.
 692. Миколаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 693. Миколаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
 694. Миколаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
 695. Миколаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162
 696. Миколаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 697. Миколаевич Матыас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 698. Миколаевич Мигуреевая, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 148
 699. Миколаевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 700. Миколаевич Мис, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
 701. Миколаевич Михал, з, Бельскай з-лi Падляшскага в-д,, яго брат — Якуб 151 адв.
 702. Миколаевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
 703. Миколаевич Михно, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 704. Миколаевич Наруш, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 705. Миколаевич Олекши, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 706. Миколаевич Олияш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
 707. Миколаевич Павел, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19
 708. Миколаевич Павел, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
 709. Миколаевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
 710. Миколаевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139 адв.
 711. Миколаевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 171 адв.
 712. Миколаевич Пац, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
 713. Миколаевич Пац, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
 714. Миколаевич Петр, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
 715. Миколаевич Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
 716. Миколаевич Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279
 717. Миколаевич Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
 718. Миколаевич Петр, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
 719. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 720. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
 721. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 722. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 723. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
 724. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 725. Миколаевич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 726. Миколаевич Роман, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
 727. Миколаевич Себестиян, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 285
 728. Миколаевич Себестыян, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
 729. Миколаевич Сориговт, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
 730. Миколаевич Станислав, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
 731. Миколаевич Станислав, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269 адв.
 732. Миколаевич Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
 733. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157 адв.
 734. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 735. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161 адв.
 736. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
 737. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
 738. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 171 адв.
 739. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 740. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 741. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 129
 742. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 131 адв.
 743. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 167 адв.
 744. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 170 адв.
 745. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 172
 746. Миколаевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 192 адв.
 747. Миколаевич Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
 748. Миколаевич Станько, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
 749. Миколаевич Стас, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
 750. Миколаевич Стас, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
 751. Миколаевич Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136 адв.
 752. Миколаевич Счепан, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 753. Миколаевич Счепан, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 82; с. 29, 30
 754. Миколаевич Счепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 129
 755. Миколаевич Творковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 756. Миколаевич Тобияш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
 757. Миколаевич Томаш, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. ПО адв.
 758. Миколаевич Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
 759. Миколаевич Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
 760. Миколаевич Урбан, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 761. Миколаевич Филип, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
 762. Миколаевич Шим, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
 763. Миколаевич Шимко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
 764. Миколаевич Шимко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 104
 765. Миколаевич Шимон, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
 766. Миколаевич Шымко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
 767. Миколаевич Шымко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 768. Миколаевич Шымко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 769. Миколаевич Щасный, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 770. Миколаевич Щасный, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 771. Миколаевич Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 772. Миколаевич Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
 773. Миколаевич Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
 774. Миколаевич Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
 775. Миколаевич Юрий, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72
 776. Миколаевич Юрий, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
 777. Миколаевич Юрий, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 778. Миколаевич Юрис, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 779. Миколаевич Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 780. Миколаевич Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
 781. Миколаевич Юхно, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
 782. Миколаевич Юшко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 783. Миколаевич Юшковая, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61
 784. Миколаевич Якуб, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 266 адв.
 785. Миколаевич Якуб, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
 786. Миколаевич Якуб, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 787. Миколаевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 788. Миколаевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154 адв.
 789. Миколаевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
 790. Миколаевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
 791. Миколаевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. Ш адв.
 792. Миколаевич Ян, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33 адв.
 793. Миколаевич Ян, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
 794. Миколаевич Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
 795. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
 796. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 797. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 798. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
 799. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
 800. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 170 адв.
 801. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
 802. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
 803. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
 804. Миколаевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
 805. Миколаевич Янел, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
 806. Миколаевич Януш, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61
 807. Миколаевич Януш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
 808. Миколаевич Янушко, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
 809. Миколаевич Янушко, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
 810. Миколаевич Янушко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
 811. Миколаевич Ярослав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
 812. Миколаевнч Авгуштыи, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
 813. Миколаевнч Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 814. Миколай, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 815. Миколай, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
 816. Миколай, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
 817. Миколай, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат — Лукаш 27
 818. Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48 адв.
 819. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144 адв.
 820. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька — Матей Старый 152
 821. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька — Ян Мартинович 153
 822. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Андрис Гроцкий 152
 823. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Лавринец Станькович 137
 824. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Мартин Янович 172 адв.
 825. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Матей Янович 143 адв.
 826. Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Станислав Воробей 172
 827. Миколай, кн., бiскуп Жамойцкi, п.-р. 8 адв.
 828. Миколайкович Климко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136
 829. Миколеда, удава, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
 830. Миколутевич Матей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
 831. Микольский, б. Клецкага пав. 212
 832. Миктович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
 833. Микулин Дашко, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
 834. Микулич Андрей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
 835. Микулич Бутрим, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 836. Микулич Васко, б. Кобрынскай вол. 215 адв.
 837. Микулич Иван, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
 838. Микулич Михайло, б. Мсцiслаўскага пав. 227
 839. Микутевич Абрам, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
 840. Микутевич Моско, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 841. Микутевич Петр, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48
 842. Микутевич Ян, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260 адв.
 843. Микутевич Ясь, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
 844. Микутис, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
 845. Микутич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160 адв.
 846. Микутович Матей, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
 847. Микутович Михал, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
 848. Микшович Бутвил, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 71
 849. Милвидовича Миколаевая Барбара, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72
 850. Милевич Петраш, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
 851. Милейкайтис Стирпейко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 852. Милейкович Михайло, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
 853. Милейкович Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
 854. Милейшайтис Мартин, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
 855. Милейшович Стась, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 856. Милешевич Давлет, т. Абрагiмава сцягу 117 адв.
 857. Милжиная, удава, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
 858. Милковая Ганна, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
 859. Милкович Федор, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 860. Милконьтович Петр, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
 861. Милобурнис Бернат, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61 адв.
 862. Миловский Васко, б, Валынскай з-лi 203 адв.
 863. Миловский Хмара, п., п. Валынскай з-лi 204
 864. Милодович Ленко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37 адв.
 865. Милодович Матфей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37 адв.
 866. Милославовая Совичовна, б. Ашменскага пав. Вiленскагав-д. 19
 867. Милох Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 175
 868. Милох Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., возны 174 адв.
 869. Милошевая, цiвуновая, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
 870. Милошевич Андрей, б. Вiцебскай з-лi, яго брат Тимофей 225
 871. Милошевич Иванко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
 872. Милошевич Лукаш, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
 873. Милошевич Микутис, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277 адв.
 874. Милошевич Миско, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
 875. Милошевич Митко, б. Вiцебскай з-лi 225
 876. Милошевич Петр, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
 877. Милошевич Сенько, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
 878. Милошевич Ян, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
 879. Милошойтис Юц, б. Гандзiнгскай вол. Жамойцкай з-лi 266
 880. Милькиньтович Шимко, б. Жыжморскага пав. Троцкагав-д. 81 адв.
 881. Милюкович Ян, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
 882. Милюнович Матей, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 883. Милятович Амброс, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
 884. Милятович Омброс, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 885. Мимонтович Якуб, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
 886. Мимонтович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
 887. Минборович Петко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
 888. Минборович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 889. Минвитович Матей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 890. Мингелевич Войтко, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 267
 891. Миневич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.
 892. Миневич Куней, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
 893. Миневич Мацко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. Ш адв.
 894. Миневич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.
 895. Миневич Нестер, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
 896. Минич Прокоп, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 897. Минкавдайтис Гедковт, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
 898. Минкович Евмах, б. Валынскай з-лi 203 адв.
 899. Минкович Левко, б. Валынскай з-лi 203 адв.
 900. Минкович Санко, б. Валынскай з-лi 203 адв.
 901. Минконтойтис Доргис, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278 адв.
 902. Минмонтойтис Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
 903. Миновский Ероним, 18
 904. Минютич Апонас, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
 905. Минютич Игнат, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
 906. Минялгович Матей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 277 адв.
 907. Минялгович Петр, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
 908. Минялгович Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 909. Минялкович Контрим, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
 910. Мирды Лехим, т. Абрагiмава сцягу 117 адв.
 911. Мирейкович Гриц, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 288
 912. Миридович Мицко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233 адв.
 913. Мирнайвтовтович Нелюб, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
 914. Мировский Миколай, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
 915. Мисевая, удава, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 916. Мисевич Мартин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
 917. Мисевич Петр, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
 918. Мисевич Якуб, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
 919. Миселевич Добко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 920. Мискевич Милкуман, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
 921. Мискевич Юхно, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
 922. Мискевич Якуб, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 923. Миско, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 100
 924. Миско, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Мартин Стецевич 144
 925. Миско, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча, яго зяць — Богдан 119 адв.
 926. Мискович Станислав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
 927. Мискович Юнус, т. Абрагiмава сцягу 117 адв.
 928. Мистешкович Янушко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 929. Мистишко, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д., яго брат — Ян 93 адв.
 930. Мистишкович Якуб, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 931. Мистюскович Миско, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
 932. Мисунич Федко, б. Маркаўскага пав. Вiленскага в-д. 42
 933. Мисунича Васильевая, б. Маркаўскага пав. Вiленскага в-д. 42
 934. Мись, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
 935. Митарич Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
 936. Митарич Мартиновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
 937. Митарич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146 адв.
 938. Митевич Миколай, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
 939. Митевич Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
 940. Митеша, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 119 адв.
 941. Миткевич Богуш, садоўнiк Наўгародскага пав. 41 адв.
 942. Миткевич Миколай, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 943. Миткевич Стецко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
 944. Миткевич Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
 945. Митко, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д., яго цесць цiвун 32 адв.
 946. Митковая Миколаевая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176
 947. Митковая, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32
 948. Митковая, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35
 949. Миткович Амброжей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
 950. Миткович Андрей, б. Мсцiслаўскага пав. 226 адв.
 951. Миткович Андрей, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
 952. Миткович Белицкий, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 953. Миткович Богдан, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
 954. Миткович Борис, б. Полацкай з-лi 220 адв.
 955. Миткович Войтех, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
 956. Миткович Гек, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 957. Миткович Ждан, б. Браслаўскага пав. Вiленскага в-д., смалянiн 74 адв.
 958. Миткович Иван, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 959. Миткович Иван, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 960. Миткович Лаврин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
 961. Миткович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
 962. Миткович Мацко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
 963. Миткович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
 964. Миткович Миколай, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
 965. Миткович Петр, б. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
 966. Миткович Петрашко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 967. Миткович Станислав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
 968. Миткович Степан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 969. Миткович Стецко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
 970. Миткович Шимко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 971. Миткович Ян, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 972. Митрофанович Костюшко, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30
 973. Митькевич Васко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40
 974. Митько, б. Жалудоцкага пав. Троцкага в-д., яго брат — Степан 98 адв.
 975. Митькович Войтех, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
 976. Митькович Лаврин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
 977. Митькович Мартин, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
 978. Митькович Семен, б. Полацкай з-лi 219 адв.
 979. Митькович Стас, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
 980. Митькович Стась, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
 981. Митькович Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
 982. Митя, т. 115 адв.
 983. Михаiiлович Грин, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 984. Михаило, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80
 985. Михаило, нам. анiкшценскi п. Юрья 12 адв.
 986. Михайло, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д., яго бацька — мiтрапалiт 96
 987. Михайло, б. Полацкай з-лi 219 адв.
 988. Михайло, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 286
 989. Михайло, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго зяць — Станислав 159
 990. Михайло, кн., яго браты — Семен Глинский i кн. Юрей 14 адв.
 991. Михайло, пуцiўлянiн х-р вызнач. Путивленин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвiшча цi iмямянушкi, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв. (Михайло Путивленин)
 992. Михайло, т. хар. кн. Банька Сенкавiча, сваяк Абрагима Кутковича 123 адв.
 993. Михайловая Дорота, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 251 адв.
 994. Михайловая, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
 995. Михайловая, б. Полацкай з-лi 219 адв.
 996. Михайловая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яе зяць — Ян 195 адв.
 997. Михайловая, удава, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
 998. Михайловая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
 999. Михайлович Алексей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
 1000. Михайлович Андрей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255 адв.
 1001. Михайлович Андрей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
 1002. Михайлович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
 1003. Михайлович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 1004. Михайлович Бернат, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 1005. Михайлович Богуш, б. Клецкага пав. 212
 1006. Михайлович Богуш, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
 1007. Михайлович Болтромей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
 1008. Михайлович Болтромей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 1009. Михайлович Василей, б. Полацкай з-лi 217 адв.
 1010. Михайлович Васко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
 1011. Михайлович Войтех, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
 1012. Михайлович Войтех, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
 1013. Михайлович Войтех, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
 1014. Михайлович Войтех, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
 1015. Михайлович Григор, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
 1016. Михайлович Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134 адв.
 1017. Михайлович Григорей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
 1018. Михайлович Гринь, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 1019. Михайлович Гринько, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
 1020. Михайлович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
 1021. Михайлович Иван, п., с-та пiнскi, п.-р., ставiў коней з м-ка Ганязь 9 адв.
 1022. Михайлович Илья, 11
 1023. Михайлович Климент, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
 1024. Михайлович Лаврин, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
 1025. Михайлович Лаврин, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275
 1026. Михайлович Лаврын, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 1027. Михайлович Лодвик, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
 1028. Михайлович Лукаш, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 1029. Михайлович Матей, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
 1030. Михайлович Матей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
 1031. Михайлович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
 1032. Михайлович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
 1033. Михайлович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. IЗО адв.
 1034. Михайлович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153
 1035. Михайлович Мацко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
 1036. Михайлович Миколай, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
 1037. Михайлович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138 адв.
 1038. Михайлович Мис, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
 1039. Михайлович Мись, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
 1040. Михайлович Митько, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 1041. Михайлович Моисей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
 1042. Михайлович Моисий, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
 1043. Михайлович Мордас, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 1044. Михайлович Нарко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 1045. Михайлович Олексей, 13
 1046. Михайлович Олияш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 146
 1047. Михайлович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180
 1048. Михайлович Пашко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
 1049. Михайлович Петр, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
 1050. Михайлович Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
 1051. Михайлович Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 1052. Михайлович Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 1053. Михайлович Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 1054. Михайлович Петр, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 1055. Михайлович Петр, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 1056. Михайлович Петр, кн., кн. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
 1057. Михайлович Петр, кравец вiленскi, выязджаў з маёнтка цi маёнткаў Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 50
 1058. Михайлович Петраш, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258
 1059. Михайлович Петраш, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
 1060. Михайлович Рафал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 1061. Михайлович Роман, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
 1062. Михайлович Сабестиян, б. Ашменскага пав. Вiленскагав-д. 19
 1063. Михайлович Сарафин, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33
 1064. Михайлович Сарафин, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
 1065. Михайлович Селивестр, б. Рэтаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265 адв.
 1066. Михайлович Сенько, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
 1067. Михайлович Серафин, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
 1068. Михайлович Ст[ас|ь, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240; с. 160
 1069. Михайлович Станислав, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
 1070. Михайлович Станислав, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106
 1071. Михайлович Станислав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 1072. Михайлович Станнслав, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 1073. Михайлович Стань, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
 1074. Михайлович Станько, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 1075. Михайлович Стас, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
 1076. Михайлович Стас, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 1077. Михайлович Товтвил, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 1078. Михайлович Товтко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
 1079. Михайлович Томко, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113
 1080. Михайлович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
 1081. Михайлович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
 1082. Михайлович Ульяш, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
 1083. Михайлович Фабиян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 1084. Михайлович Федор, п., п. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108 адв.
 1085. Михайлович Хрщон, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233
 1086. Михайлович Хрщон, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260
 1087. Михайлович Шымко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
 1088. Михайлович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
 1089. Михайлович Юрага, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24
 1090. Михайлович Юргис, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
 1091. Михайлович Юрей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 1092. Михайлович Юрьи, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
 1093. Михайлович Яков, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
 1094. Михайлович Якуб, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258 адв.
 1095. Михайлович Якуб, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
 1096. Михайлович Якуб, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 1097. Михайлович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
 1098. Михайлович Ян, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
 1099. Михайлович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
 1100. Михайлович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
 1101. Михайлович Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
 1102. Михайлович Ян, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 267
 1103. Михайлович Ян, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
 1104. Михайлович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
 1105. Михайлович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
 1106. Михайлович Ян, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
 1107. Михайлович Ян, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 1108. Михайлович Ян, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
 1109. Михайлович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
 1110. Михайлович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153
 1111. Михайлович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
 1112. Михайлович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
 1113. Михайлович Януш, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238
 1114. Михайловича Войтковая, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113
 1115. Михайловича Стаеевая, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
 1116. Михайловнч Болтромей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
 1117. Михал, войт крыжоўскi, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174 адв.
 1118. Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — ПетрЯкубович 134
 1119. Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Шимко Борутич 153
 1120. Михалко, мяшч. г. Полацк 222
 1121. Михалковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
 1122. Михалкович Еско, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
 1123. Михалкович Иван, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
 1124. Михалкович Немара, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
 1125. Михалович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 180
 1126. Михалович Андрыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 1127. Михалович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
 1128. Михалович Бартошко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 137 адв.
 1129. Михалович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 1130. Михалович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
 1131. Михалович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
 1132. Михалович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194 адв.
 1133. Михалович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 1134. Михалович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
 1135. Михалович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
 1136. Михалович Пашек, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 1137. Михалович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 1138. Михалович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153
 1139. Михалович Станк, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134 адв.
 1140. Михалович Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
 1141. Михалович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197
 1142. Михалович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
 1143. Михалович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
 1144. Михалович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143
 1145. Михалович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 1146. Михалович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151
 1147. Михалович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
 1148. Михалчевич Стецко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго братанiч — Шимон 100 адв.
 1149. Михнели, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
 1150. Михно, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
 1151. Михно, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д., яго брат — Кректун Гридкович 39
 1152. Михно, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
 1153. Михно, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., гаёўнiкаў сястрынец 182
 1154. Михно, маршалак уладычы, б. Полацкай з-лi 219
 1155. Михнович Андрей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 1156. Михнович Андрей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 1157. Михнович Андрей, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 119 адв.
 1158. Михнович Бахтыяр, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 1159. Михнович Матей, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.; с. 30
 1160. Михнович Матей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
 1161. Михнович Матфей, б. Полацкай з-лi 220
 1162. Михнович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
 1163. Михнович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
 1164. Михнович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
 1165. Михнович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 1166. Михнович Михайло, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 1167. Михнович Оверке, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
 1168. Михнович Павел, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43 адв.
 1169. Михнович Петр, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
 1170. Михнович Петр, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 102
 1171. Михнович Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
 1172. Михнович Федор, б. Гарадзецкага пав. 214
 1173. Михнович Юрго, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
 1174. Михнович Юрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
 1175. Михнович Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
 1176. Михнович Юхно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
 1177. Михнович Ян, 11 адв.
 1178. Михновича Юхновая, б. Пiнскага пав. 209
 1179. Михталевич Шембор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
 1180. Мицайтис Пацут, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 1181. Мицевич Андрушко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 1182. Мицевич Бартош, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 1183. Мицевич Петр, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43 адв.
 1184. Мицевич Стась, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
 1185. Мицевич Юхно, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
 1186. Мицевич Юхно, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 1187. Мицевич Ян, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
 1188. Мицкевич Миколай, вышагародскi, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 1189. Мицкевич Якуб, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
 1190. Мицко, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107
 1191. Мицковая, удава, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278 адв.
 1192. Мицкович Балтозар, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 1193. Мицкович Габриял, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281
 1194. Мицкович Лаврин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
 1195. Мицкович Мацко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
 1196. Мицкович Мацко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182
 1197. Мицкович Петрашко, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
 1198. Мицкович Станислав, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
 1199. Мицкович Стас, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 1200. Мицкович Трухон, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182
 1201. Мицкович Феликс, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 1202. Мицкович Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
 1203. Мицкович Юхно, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
 1204. Мицкович Ян, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 1205. Мицкович Янушко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
 1206. Мицкойтис Юрис, б. Вяшвянскай вол. Жамойцкай з-лi 267
 1207. Мицовая Зузанна, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248 адв.
 1208. Мицовая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
 1209. Мицович Балтромей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237 адв.
 1210. Мицович Ловцус, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
 1211. Мицович Монько, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
 1212. Мицович Нарко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
 1213. Мицович Януш, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
 1214. Мицута, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
 1215. Мицута, б. Радамльскай вол. 229 адв.
 1216. Мицутич Петр, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
 1217. Мичевич Петр, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
 1218. Миша, б. Валынскай з-лi 206
 1219. Мишевич Миколай, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
 1220. Мишевич Пашко, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
 1221. Мишевич Петр, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
 1222. Мишевич Станислав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 1223. Мишевич Ян, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
 1224. Мишейкович Мицко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
 1225. Мишенкович Мицко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
 1226. Мишкевич Антон, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 1227. Мишкевич Щасный, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
 1228. Мишкевич Якуб, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45 адв.
 1229. Мишко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80
 1230. Мишко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д., яго браты — Володко i Стецко 38 адв.
 1231. Мишкович Адам, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
 1232. Мишкович Васко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
 1233. Мишкович Грин, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
 1234. Мишкович Ленько, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40
 1235. Мишкович Мартин, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 1236. Мишкович Матей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
 1237. Мишкович Матей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
 1238. Мишкович Рымко, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 1239. Мишкович Сава, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
 1240. Мишкович Сенько, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
 1241. Мишкович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 1242. Мишкович Яков, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
 1243. Мишковича Матеевая, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
 1244. Мишковича Михаiiловая, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
 1245. Миштортович Дашко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
 1246. Миштортович Юрьи, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
 1247. Млекус (Мнекус-?) Ян, б. Белiцкага пав. Вiленскага в-д. 17 адв.; с. 56
 1248. Млечко Войтех, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80
 1249. Млечкович Щасный, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 102 адв.
 1250. Могинтович Юхно, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 119 адв.
 1251. Могрешевич Яцына, т. 116
 1252. Могута Семен, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 128
 1253. Модерко Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 1254. Модзелевая Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164 адв.
 1255. Можайская Камсницкая Андреевая, кнг., удава 15 адв.
 1256. Можайтис Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
 1257. Можейковая Дорота, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 1258. Можейковая, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
 1259. Можейкович Бартош, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 285
 1260. Можейкович Довгял, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
 1261. Можейкович Женковт, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
 1262. Можейкович Мацус, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 1263. Можейкович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
 1264. Можейкович Михайло, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 1265. Можейкович Процко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 1266. Можейкович Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
 1267. Можейкович Сташко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
 1268. Можейкович Томаш, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 1269. Можейкович Хрщон, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
 1270. Можейкович Щепан, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. Ш адв.
 1271. Можейкович Юрий, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
 1272. Можейкович Юрьи, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
 1273. Можейкович Якуб, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 1274. Можейкович Ян, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
 1275. Можейкович Ян, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 1276. Можейкович Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
 1277. Можейкович Янко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 1278. Можейковича Яновая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
 1279. Можович Миколай, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 1280. Можрымович Довгял, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
 1281. Можрымович Монко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
 1282. Можрымович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
 1283. Можутевич Довгил, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
 1284. Можутевич Ян, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
 1285. Мозалевич Костя, б. Клецкага пав. 212
 1286. Мозгалевич Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197
 1287. Мозгевич Щепан, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 1288. Моисеевич Андрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
 1289. Моисеевич Андрей, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
 1290. Моисей, б. Гарадзецкага пав. 213 адв.
 1291. Мокавiч Грынь, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. с. 31
 1292. Момышкович Володко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
 1293. Монашович Азка, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 118 адв.
 1294. Монвилович Бортко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
 1295. Монвилович Венцко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
 1296. Монвилович Матей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 1297. Монвилович Нарко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 1298. Монвилович Станквиль, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 1299. Монвилович Шимко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
 1300. Монгiiрдович Бартош, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
 1301. Монгирдович Антон, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
 1302. Монгирдович Петр, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238
 1303. Монгирдович Якуб, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 115
 1304. Монголович Станислав, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
 1305. Монгяйлович Довгял, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233 адв.
 1306. Монгялович Петр, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
 1307. Монкайтис Микутис, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279
 1308. Монкайтис Олехно, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
 1309. Монкевич Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
 1310. Монкилович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
 1311. Монкирдович Станислав, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
 1312. Монкович Болтромей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
 1313. Монкович Болтромей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
 1314. Монкович Болтромей, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 94
 1315. Монкович Бутрым, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
 1316. Монкович Мацко, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
 1317. Монкович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 1318. Монкович Миколай, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 1319. Монкович Олехно, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
 1320. Монкович Петр, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264 адв.
 1321. Монкович Петрашко, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
 1322. Монкович Счепан, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 1323. Монконтович Билюс, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 1324. Монтвидович Януш, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
 1325. Монтвилович Миколай, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
 1326. Монтвилович Пац, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 1327. Монтвилович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
 1328. Монтвилойтис Андрей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 1329. Монтевич Ян, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
 1330. Монтовтович Лукаш, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
 1331. Монтовтович Мицко, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94
 1332. Монтовтович Степан, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
 1333. Монтовтович Якуб, б. Валынскай з-лi 208
 1334. Монтовтовича Якуб Михайлович, п., п. Валынскай з-лi, п.-р. 9 адв.
 1335. Монтойлович Станислав, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
 1336. Монтримович Бернат, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 60 адв.
 1337. Монтримович Войтех, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
 1338. Монтримович Володко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
 1339. Монтримович Якуб, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
 1340. Монтримович Ян, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
 1341. Монтримович Янко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
 1342. Монтюшевич, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
 1343. Монькович Григор, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250 адв.
 1344. Монюкович Станис, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 240 адв.
 1345. Мордас, б. Кобрынскай вол. 215 адв.
 1346. Мордас, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272 адв.
 1347. Мордасовая, удава, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121 адв.
 1348. Мордасович Иванец, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 1349. Мордасович Павел, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 1350. Мордасович Ян, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 1351. Мордашевич Матей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
 1352. Мордвин, б. Пiнскага пав. 210
 1353. Мордвинович Юхно, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
 1354. Моркутович Габриал, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
 1355. Моркутович Матей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
 1356. Мороченьский Иван, б. Пiнскага пав. 209 адв.
 1357. Мортейкович Станис, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
 1358. Морхотчич Гаврило, б. каралевы [Боны] 13
 1359. Москвитин Щогол, х-р вызнач. Москвитин не зразумелы, магчьша — гэта абазнач. рэгiянмьнага паходжання, 6. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234; с. 41 (Щогол)
 1360. Мостайтис Станис, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270 адв.
 1361. Моствилович Габриал, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
 1362. Моствилович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
 1363. Моствилович Юшко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275
 1364. Моствилович Юшко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв.
 1365. Моствилович Юшко, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
 1366. Моствилович Ян, 12 адв.
 1367. Мостишкович Янушко, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
 1368. Мостович Андрей, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
 1369. Мостовский Мицута, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 1370. Мостовтович Митько, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
 1371. Мостыка Иван, б. Вiцебскай з-лi 224
 1372. Мостыкай, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
 1373. Мостычич Сенковое, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
 1374. Мотвилович Габриал, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
 1375. Мотевич Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
 1376. Мотевич Станислав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
 1377. Мотевич Стась, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
 1378. Мотевич Якуб, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280 адв.
 1379. Моткович Андрей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
 1380. Моткович Юхно, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61 адв.
 1381. Моткович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
 1382. Мотовтойтис Миц, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
 1383. Мошевич Волиншус, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
 1384. Мошкович Сенюта, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181 адв.
 1385. Мплошевич Андрушко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 1386. Мровка Андрей Миколаевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
 1387. Мрочек, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
 1388. Мрочкович Ян, б. Кобрынскай вол. 216
 1389. Мстиславский Михайло Иванович, кн. 14
 1390. Мужилко Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
 1391. Муратовая, удава, т. Алiшкава хар. 121 адв.
 1392. Мурин, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38
 1393. Мусакович Магрец, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 119 адв.
 1394. Мустейкович Юхно, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72 адв.
 1395. Муступич Минко, т. 115 адв.
 1396. Мустуфичи, т. Алiшкава хар. 122
 1397. Мусыкович Ромодан, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 1398. Мутыкольский Опонас, б. Камянецкага пав. Троцкагав-д. 107
 1399. Мызгалович Мартин, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 1400. Мызгевич, т. 116
 1401. Мызголович Олехно, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
 1402. Мынцар Андрей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34
 1403. Мынцерсвич Андрей, 11
 1404. Мышка Федор, п., п. Валынскай з-лi 201 адв.
 1405. Мышкинин Стефан, б. Мсцiслаўскага пав. 227
 1406. Мядевич Станислав, б. Анiкшценскага пав. Вiленскага в-д. 74
 1407. Мянжынскi В. С., Менжинский В. С. с.7, 39
 1408. Мяртинович Венцлав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...